Bouwen aan jezelf en aan de groep (onderwijs)

Het doel van de training is om het gevoel van veiligheid in klassen te versterken en te vergroten, waardoor de kinderen meer betrokken op elkaar raken. Daarnaast wordt de leerkracht gecoacht in het effectief begeleiden van de klas.

Doelgroep
Leerkracht(en) met hun groep, waarbij sprake is van: – een onveilige groep, door pestgedrag, buitensluiten, subgroepvorming etc. Een leerkracht die de grip op de groep of aantal kinderen verliest en/of orde problemen.

Werkwijze
Door middel van rollenspellen, interactieve leergesprekken, drama oefeningen, psycho-fysieke oefeningen, samenwerkings- en huiswerkopdrachten leren kinderen hun eigen competenties kennen en versterken. Vanuit dit ontstane zelfvertrouwen wordt toegewerkt naar meer vertrouwen in de ander en de groep. De docent is bij de lessen aanwezig om gedurende de week met de kinderen de lesstof te herhalen en door middel van verwerkingsopdrachten de verdieping te zoeken.

Inhoud
De inhoud van de lessen wordt zoveel mogelijk afgestemd op de behoefte van de groep en de school. Ook vindt er een observatie, intakegesprek en ouderavond plaats voor de eerste les. Globaal zullen de volgende thema’s worden behandeld:

Les 1 Kennismaking met elkaar en het thema
Les 2 Vertrouwen in jezelf
Les 3 Basisgevoelens en gedachten
Les 4 Problemen (oplossen)
Les 5 Helpen
Les 6 Grenzen en rollen
Les 7 Samenwerken
Les 8 Vertrouwen in elkaar en de groep
Les 9 Combinatie les jongens/meisjes
Les 10 Afsluitende les met ouders

Voor meer informatie en tarieven kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen.